Eron jälkeinen vanhemmuus, alkava huoltoriita ja tuen tarpeet

Oletko eronnut? Kerro kokemuksistasi Niina Nurmelalle, joka tekee väitöstutkimusta erovanhempien kokemuksista. 

Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erovanhempien kokemuksia eroprosessista, eron jälkeisestä vanhemmuudesta, alkavasta huoltoriidasta ja tuen tarpeista. Eroauttamispalvelut vaihtelevat sekä kunta- että työntekijäkohtaisesti, minkä vuoksi aiheen tutkiminen ja tuen tarpeiden selvittäminen ovat tärkeitä. 

Tutkimuksen toteuttamistapa: 
kyselylomake eroperheiden vanhemmille eroprosessista, eron jälkeisestä vanhemmuudesta, alkavasta huoltoriidasta ja tuen tarpeista 
tulosten julkaisu väitöskirjassa, artikkeleissa sekä esittely kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa 

Tutkimukseen osallistujien oikeudet: 
vapaaehtoisuus 
oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa vaiheessa 
oikeus pyytää lisätietoa tutkimuksesta 
oikeus vaikuttaa tutkimuksessa käsiteltäviin aiheisiin ja päättää, mistä asioista ei halua tutkijalle kertoa 
oikeus saada tietoa tutkimuksen tuloksista 


Kyselyn saat tehtyä anonyymisti tästä 

Lisäksi etsitään vanhempia, jotka olisivat halukkaita kertomaan tutkimusaiheeseen liittyen kokemuksistaan haastattelun tai kirjoituksen muodossa. Jos olet halukas haastatteluun tai kirjoittamaan kokemuksestasi, niin otathan minuun yhteyttä sähköpostitse nanurm@utu.fi 


Tutkijan yhteystiedot: 
Niina Nurmela, VTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto, nanurm@utu.fi