Tukihenkilötoiminta

Vapaaehtoisia valmennetaan tukihenkilöiksi eroperheen lapsille.  Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vähentää eroon liittyviä ristiriitoja ja niiden vaikutuksia lapseen sekä vähentää vanhemman huolta ja epätietoisuutta lapsen hyvinvoinnista.

Erotilanteessa lapsen näkökulma jää helposti aikuisten riidan alle. Vapaaehtoista tukihenkilöä tavatessaan lapsi saa mahdollisuuden puhua huolistaan puolueettomalle aikuiselle. Tukihenkilö tapaa lasta ennalta sovitun ajanjakson ajan. 

Hyötyisikö sinun lapsesi vapaaehtoisesta tukihenkilöstä?

Tukihenkilön voivat saada helsinkiläiset lapset ja nuoret, joiden vanhemmat ovat eronneet.

Lisätiedot: Juha Turtiainen, juha.turtiainen(@)pienperhe.fi, p. 0400 872 927