Vapaaehtoinen lapsen tukena

Vapaaehtoinen lapsen tukena – eroauttamista julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä -hankkeen tavoitteena on vähentää eroon liittyviä ristiriitoja ja niiden vaikutuksia lapseen sekä vähentää vanhemman huolta ja epätietoisuutta lapsen hyvinvoinnista.

Hankkeen aikana valmennetaan vapaaehtoisia tukihenkilöiksi eroperheen lapsille. Erotilanteessa lapsen näkökulma jää helposti aikuisten riidan alle. Vapaaehtoista tukihenkilöä tavatessaan lapsi saa mahdollisuuden puhua huolistaan puolueettomalle aikuiselle. Tukihenkilö tapaa lasta ennalta sovitun ajanjakson ajan. 

Hankkeen avulla tukihenkilön voivat saada helsinkiläiset lapset ja nuoret, joiden vanhemmat ovat eronneet.

Lisätiedot: Juha Turtiainen, juha.turtiainen(@)pienperhe.fi, p. 0400 872 927