Vuosikokouksessa valittiin ensi vuoden hallitus

30.10.2019

Pienperheyhdistyksen jäsenet valitsivat syyskokouksessa Hotelli Rantapuistossa 26.10.  jälleen seuraavan vuoden hallituksen. Vuosikokouksessa oli paikalla 28 jäsentä. Kokouksen aikana keskustelua syntyi erityisesti termeistä, joita käytetään puhuttaessa yhden vanhemman perheistä sekä asenteista yhden vanhemman perheitä kohtaan. Syksyn Painopistepäivillä 2019 suunniteltu positiivisuuskampanja otettiin kokouksessa innolla vastaan.

Pienperheyhdistyksen hallitukseen toimikaudelle 2020–2021 valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Mona Valtonen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Erovuorossa olleiden tilalle valittiin yksimielisesti Veronika Honkasalo, Hannu Huhta, Virpi Kivi, Kukka Miikkulainen ja Andrea Sjöblom. Entisistä hallituksen jäsenistä hallituksessa jatkavat Anu Haapanen, Tea Jakobson ja  Ulla Korhonen. Hallitus edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa sekä vastaa yhdistyksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnan linjauksista yhdessä Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.

Kokoukseen osallistuneiden lapset saivat kokouksen aikana toisaalla syventyä satujen maailmaan Mummilan vapaaehtoisten kanssa.

Onnittelut tulevan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille!