Vapaaehtoistoiminta on yhteinen ilo ja kasvun paikka

4.10.2017Paras vapaaehtoinen on sellainen, joka lähtee mukaan itsekkäistä syistä. Uhrautuminen, pelastaminen tai kolkuttava sosiaalinen omatunto eivät ole parhaat motiivit kouluttautua mieskaveriksi tai kummi-isovanhemmaksi. Arvostamme vapaaehtoistemme halua saada mukavaa sisältöä elämään: iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.

Lasten kanssa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa korostuu tietenkin myös aikuisen vastuu ja velvoitteet. Rikosrekisteriotteen tarkastamisen lisäksi kouluttaja arvioi kurssin aikana vapaaehtoisen soveltuvuutta tehtävään. Kurssilla kirkastetaan omia motiiveja ja pohditaan yhdessä sitä, mitä kaveruuden aloittaminen merkitsee ja miten se muuttaa omaa arkea.

Lasten parissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa tärkein yhteistyökumppani on tietenkin lapsen vanhempi tai huoltaja, jolla on suurin valta suhteen jatkuvuuteen. Hyvillä kommunikointitaidoilla on merkitystä, jotta asiat tulevat hoidettua yhteisessä ymmärryksessä. Pelisäännöt tulee käydä läpi jo ensimmäisellä tapaamisella ja niitä tulee tarpeen tullen tarkastaa. Kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös vapaaehtoistoiminnassa joustavuudella ja hyvillä käytöstavoilla on paikkansa. Todennäköisesti saat sitä avoimempaa palautetta, mitä enemmän olet valmis sitä antamaan. Jos näin ei käy, on suhteen toimivuutta ja jatkoa tarpeen arvioida.

Pienperheyhdistyksen Mieskaveri- ja Mummilatoiminnassa ei tuoteta lapsille ainoastaan elämyksiä ja juhlahetkiä, vaan nautitaan arjesta, ollaan vuorovaikutuksessa, opitaan yhdessä asioita ja kasvetaan ihmisinä, molemmin puolin. Toki äidit saavat harvinaista omaa aikaa samalla. Viime vuonna yhdistyksemme vapaaehtoiset mieskaverit, kummimummit ja -vaarit mahdollistivat tuhansia tunteja hyviä hetkiä, niin lapsille kuin vanhemmille. Ilman aitoa kutsumusta ja iloa vapaaehtoistoiminnasta tämä ei olisi ollut mahdollista.

Mieskaveritoiminta viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlaa. Mummilalla on ensi vuonna 15-vuotissynttärit. Pienperheyhdistyksessä olemme ylpeitä vuosia jatkuneesta vaikuttavasta vapaaehtoistoiminnastamme ja uskomme vakaasti myös sen tulevaisuuteen.

Tule tutustumaan Pienperheyhdistyksen vapaaehtoistoimintaan. Yhteiset infot vanhemmille, jotka harkitsevat mieskaverin tai kummi-isovanhemman hakemista ja mahdollisille uusille vapaaehtoisille 26.10. klo 17.00–19.30 Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteella osoitteessa Jänkäpolku 1 ja 9.11. Pienperheyhdistyksessä osoitteessa Hämeentie 64 klo 17–19.30. Ilmoittautumiset ja Ilmaisen lastenhoidon varaaminen viimeistään viikkoa ennen: marika.rosenborg@pienperhe.fi tai puh. 050 302 1359.

 

Marika Rosenborg, Uudenmaan mieskaveritoiminnan ohjaaja

Mari Kahri, Mummilan ohjaaja