Kiteyttämisen tuloksia

5.5.2017


Viime syksynä sain Lurulta töissä Hyvän Mielen -inspiraatiokortin. Valitsin kortin umpimähkään ja sain turkoosin kortin, jossa luki ”Kirkasta ajatus olennaisimpaan muotoonsa”. Eipä olisi voinut paremmin osua kuvaamaan päivittäistä työtäni. Huvittavinta siinä oli, että olin jo aiemmin alkanut kerätä blogiaiheita, joista kirjoittaa ja kiteyttäminen sattui olemaan yksi niistä.

Kotisivuja ja etenkin sosiaalista mediaa päivittäessä, on asia usein kirjoitettava mahdollisimman lyhyesti, sillä se halutaan lukea nopeasti. Asia, josta kirjoitetaan, voi olla monitahoinen, mutta se täytyy ilmaista selkeän yksiselitteisesti. Montaa lausetta ei päivitykseen useinkaan kannata laittaa, että lopputulos olisi napakka ja selkeä. Lyhyessä tekstissä jokaisella sanalla on tärkeä merkitys ja oma paikkansa. Se, mitä pidän tärkeimpänä, sanon mielelläni ensin ja täydennän sitä muilla asioilla.

Ensimmäinen mieleen tuleva ajatus ei useinkaan ole se, joka päätyy sellaisenaan valmiiksi päivitykseksi Facebookiin tai muuhun mediaan. Kirjoitan kaikki mieleeni tulvivat ajatukset ylös, jonka jälkeen aloitan muovaamaan tekstiä lopulliseen asuunsa. Karsin pois turhia täytesanoja, yhdistelen lauseiden ja asioita toisiinsa sekä painotan asioita eristämällä ne omaksi lauseekseen. Lopuksi yritän tiivistää asian mahdollisimman lyhyeen muotoon.

Että sanomasta voisi kiteyttää oleellisen, on sisäistettävä asia läpikotaisin. Asian kiteyttäminen vie joskus aikaa, mutta se palkitsee tekstin tekijän paremmalla ymmärryksellä sekä tarjoaa lukijalle selkeän ja ymmärrettävän viestin. Näin lukijan on helppo omaksua asia nopeasti. Nykyään, kun valtava määrä informaatiota tulvii jokaisesta laitteesta ihmisten saataville, on tärkeää osata suodattaa asioista oleellinen. Jos vielä haluaa kertoa asiasta eteenpäin, kannattaa miettiä hetki, miten asian esittää.

Voisiko ajatella, että kiteytän myös valokuvatessa? Parhaat kuvat ovat mielestäni usein aika yksinkertaisia tai jopa pelkistettyjä. Usein niissä on vain yksi kuvauksen kohde tai idea. Kuvaa ottaessa yritän löytää kohteesta sen tärkeimmän ja rajata kuvasta pois kaiken häiritsevän. Yleensä pyrin kuvatessa rajaamaan kuvan niin, ettei siihen tule puolikkaita ihmisiä tai ettei kohteen taustalla ole liikaa yksityiskohtia tai rajaan kuvaa jälkikäteen pelkistääkseni näkymää. Silloin kuvaamisen kohteelle jää enemmän tilaa ja katsoja hahmottaa kuvan nopeasti. Kiteyttämistä sekin mielestäni on.

Mikä tai mitä kuvassa kiteytyy, jos tekstissä kiteytyy sen olennainen sanoma? Jos mietin Pienperheyhdistyksen tapahtumissa ottamiani kuvia, onnistuneimmat ovat niitä, joissa aistii kahden tai useamman ihmisen välisen yhteyden. Kuva, jossa lapset leikkivät keskittyneesti tai jossa vapaaehtoiset keskustelevat intensiivisesti, kertoo paljon asian merkityksestä heille. Tällaisten hetkien näkeminen kuvasta tiivistää usein hetken merkityksen ja välittää sen eteenpäin kuvan katsojalle ja kokijalle.

Hyvä kuva tukee kirjoitettua sanomaa ja päinvastoin. Joissain medioissa tekstisisältö on pääosassa (Twitter) ja toisissa kuva tai video (Instagram). Kaiken kaikkiaan, on sanottava, että ajan myötä olen alkanut arvostaa yhä enemmän kuvien yksinkertaisuutta ja tekstin selkeyttä. Sellaisten tuotosten aikaansaaminen vaatii ennakkosuunnittelua ja työstämistä, mutta tarjoilee katsojalle ja lukijalle yksiselitteisemmän ja helpomman lopputuloksen. Oletteko samaa mieltä? 

Kiteyttämisiin!

 

Jaana Hartikainen

Viestintäkoordinaattori