SuomiAreenalla puhuttiin asumisesta

20.7.2018

Porissa SuomiAreenalla keskusteltiin asumisen kohtuullisuudesta.

 

Eilen SuomiAreenalla keskusteltiin kohtuullisesta asumisesta Asuntomessujen Asumisen tunnilla. Mukana keskustelussa olivat Pienperheyhdistyksen Veronika Honkasalon lisäksi Juuso Hietanen, Juhana Brotherus sekä Anne Viita. Kaikilla osallistujilla oli omat tulokulmansa aiheeseen ja se näkyi myös keskustelussa.

Paljon keskustelua herättänyt kysymys oli, miksi asuminen on niin kallista Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa Bonavan tekemän tutkimuksen mukaan jopa 40–60 % perheen tuloista kuluu asumiseen. Vastaava prosenttiosuus on osassa Euroopan maita vain 20–30 %. Jos asumiseen liittyvien kustannusten jälkeen jäisi enemmän rahaa, voisivat perheet käyttää lisää rahaa myös muihin asioihin. Tämän lisäksi tällä olisi suoria vaikutuksia esimerkiksi asumistuen tarpeeseen. Samaa korostivat kaikki panelistit.

Pienperheyhdistyksen näkökulmasta keskustelussa oli oleellista juuri kulujen kohtuullisuus. Kun perheessä on yksi aikuinen maksamassa kuluja, on taakka suuri. Veronika Honkasalo nosti keskusteluun esimerkin perheiden erilaisiin asumistarpeisiin liittyen. Haasteena nimittäin on, että ei huomioida tarpeeksi sitä, millainen kokoonpano perheessä on. Pariskunnalla ja heidän vauvallaan on täysin erilaiset tarpeet tilan suhteen kuin yksinhuoltajalla ja kahdella teini-ikäisellä nuorella. Jos katsotaan vain perheen jäsenten lukumäärää, ei nähdä kaikkia perheen tarpeita asunnon kokoon nähden. Myös Anne Viita muistutti, että asumisväljyydellä on vaikutusta koko perheen hyvinvointiin.

Veronika Honkasalo totesikin keskustelun aikana, että Suomessa kaikki eivät ole samalla viivalla, eivätkä näin ollen voi vaikuttaa tarpeeksi siihen, mitä he haluavat ja saavat asumiselta. Pienituloisia perheitä ohjaa vahvasti se, missä heillä on varaa asua sekä, mistä he asunnon saavat. Perheet eivät voi tällöin kertoa omia toiveitaan samoin, koska valinnanvaraa ei välttämättä ole, jos pelkkä varallisuus määrittää sen, missä perhe voi asua.

Asumiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä ja ne vaikuttavat kaikkiin suomalaisiin. Suuria vaikutuksia kohtaavat etenkin pienituloiset ihmiset, joille asumiskustannukset ovat kohtuuttomia. Keskustelu osoitti, että paljon tulisi tehdä, että asumisesta saisi edullisempaa. Tämän kaiken tulisi lähteä jo kaavoituksesta lähtien niin, että koko prosessin tavoitteena olisi luoda kohtuuhintaista asumista. Juuso Hietasen mukaan tämä on mahdollista myös Suomessa. Tämä suunta olisi toivottava, mutta se tarvitsee muutoksia niin rakenteissa kuin toimintatavoissakin.

Katso keskustelu Katsomosta tästä.

Kiitos kaikille paneeliin osallistuneille!